VÄLKOMMEN TILL ARBRÅ ÖSTRA FISKEVÅRDSFÖRENINGS

HEMSIDARÄNNINGENÅRSMÖTE

A
rbrå östra FVF
Torsdag 5/4 kl. 19:00 Föreningshuset Bogården
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.Kaffe.


Pimpel-KM
Lördag 7/4 kl. 10-13. Utgång 15 min.
Plats meddelas senare på hemsidan.
Info. Tord 070-3000368, Micke 070-7822881, Rune 0278-44078. Pga. snöförhållande.
VÄLKOMNA!


 


Vörttjärn, Ektjärn, Ingeltjärn är öppen
.
KÖP FISKEKORT PÅ INTERNET
FÖR ARBRÅ Östra Fvf
KLICKA HÄR

VÄDRET